Resultat från radonmätningen

Hej alla medlemmar!

Vi har nu fått in resultaten från radonmätningarna som påbörjades i november. Vi är glada att meddela att radonhalterna ligger långt under alla gränsvärden i samtliga lägenheter.