Trivselregler

Var en god granne du med 🙂

Ordningsregler för:

  • Spikande och borrande: Får förekomma på vardagar mellan kl: 08.00-20.00. Lördagar och Söndagar mellan  10.00-17.00.

    Röda dagar och andra helgdagar såsom Julafton & Juldagen skall inget spikande eller borrande förekomma.

Trivselregler

Styrelsens ansvar:
Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen.
Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter:
Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Som medlem i föreningen ansvarar du även för din familj och dina gäster.
Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.
Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor.

För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Störningar:
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa sina grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.
Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta vardagar mellan kl:  22.00 – 07.00.

Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa.
Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.


Motorfordon:
Målsättningen är att vårt område skall vara så fri från biltrafik som möjligt.
Vår grundregel är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området, men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart köra in
i området för i och urlastning vid mycket tunga transporter.

För handikappade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler.
– Parkering av motorfordon i området är inte tillåtet. Vi hänvisar till våran betalparkering Easypark.
– Det är inte tillåtet att köra moped i området.

Husdjur:
De får inte rastas i området.
Plocka upp djurens spillning.
Hundar får inte vistas lösa i området.

Balkong och fönster
Grillning med kol- eller gasolgrill på balkong är inte tillåten.
Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.

Paraboler
Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller balkongräcke.

Entréer, trapphus och gemensamma utrymmen:
Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.

Rökförbud
Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen.
Utanför vissa trapphusentréer har vi friskluftsintag.
Undvik därför rökning direkt utanför entréer.

Tvättstugan:
Golvytor och maskiner skall lämnas väl rengjorda. Rengör tvättmedelsfack och filter till torktumlare efter er.

Garageplats:
Garageplats får endast användas för parkering av fordon som anges i hyresavtalet.

Parkeringsplats:
Parkeringsplats skall vårdas av hyrestagaren.
Parkeringstillstånd för förhyrda parkeringar krävs.
Parkeringstillstånd finns hos styrelsen på expedition (Bäckvägen 20B).

Expedition:
Expedition har öppet: Måndagar, ojämna veckor mellan kl.19.00 – 20.00

Här bor jag i Mölnlycke