Försäkring

http://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/foretag/

Våran fastighet är försäkrade hos
Länsförsäkringar.

Kollektiv Bostadsrättsförsäkring F. O. M. 2023-02-01

Tecknas av din bostadsrättsförening som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Försäkringen gäller för samtliga bostadsrätter. Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.

Vem gäller försäkringen för?

Bostadsrättsförsäkringen gäller för dig som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen.
Egendomsförsäkring omfattar:
– Bostadsrättslägenhet om du är reparations- och underhållsskyldig enlig bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
– Fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som du själv bekostat.
– Tomtmark, uthus och garage som ingår i upplåtelsen av bostadsrättslägenheten.
Med bostadsrättslägenhet menar vi bostadens inre, t.ex. tapeter, sanitetsgods och köksinredning. Med andra ord allt det du som innehavare själv måste underhålla.

Du har underhållsansvar för din bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt har du ett underhållsansvar som bestäms i lag och av föreningens stadgar. I en bostadsrätt måste du själv utföra reparationer och bekosta renoveringar av t.ex. väggar, golv och badrum. Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring för hela huset. En skada i bostaden ska alltid anmälas till föreningen så att skadan i första hand ersätts genom fastighetsförsäkringen. Om inte fastighetsförsäkringen kan ersätta skadan och den faller in under det ansvar du har enligt föreningens stadgar, kan föreningen kräva att du betalar skadan. Föreningen kan även kräva dig på fastighetsförsäkringens självrisk. Då har du hjälp av bostadsrättsförsäkringen. Vi utreder om du är ersättningsskyldig och lämnar ersättning för den del av skadan som försäkringen omfattar.

Här bor jag i Mölnlycke