Har du renoveringsplaner

Har du renoveringsplaner

Som bostadsrättshavare ansvarar man för sin lägenhet, och det finns en hel del saker att tänka på innan man börjar genomföra förändringar.

Informera styrelsen och grannar
Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar renoveringsarbeten i din lägenhet. Vårdslöshet i samband med renovering kan bli dyrbart för både dig och föreningen. Låt grannarna veta i förväg, det får alla att trivas bättre.

Tillstånd från styrelsen
Vissa åtgärder kräver styrelsen godkännande innan de får utföras. Att det krävs tillstånd beror på att dessa åtgärder kan påverka andra bostadsrättshavare eller till och med hela fastigheten, om de inte utförs rätt. Exempel på sådana åtgärder är de, som kräver bygglov eller innebär förändring av ledning för vatten, avlopp, värme eller bärande väggar.

Krav på behörighet vid utförande av “Heta arbeten”
“Heta Arbeten” är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra Heta Arbeten måste hantverkaren som ska göra detta ha behörighet och även vara kunnig om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför. Styrelsen kräver att detta tillstånd uppvisas innan arbetet utförs. Läs mer på: http://www.hetaarbeten.se/

Se till att städa undan ordentligt
När du renoverar eller bygger om i din lägenhet är det även bra att informera dina grannar i god tid innan om när du ska börja renovera och hur länge det kommer pågå. Du ser själv till att det inte sprids byggdamm och att gammal lägenhetsinredning forslas bort från utan olägenheter för andra. Du får inte blockera trappan eller smutsa ner med byggdamm eller likande (även runt föreningens fastighet). Bilen får inte stå på gården underrenoveringen förutom för på & av lastning. Om föreningen måste städa debiteras medlemmen till den lägenheten som renoverats för de kostnader som uppstår.

Fackmannamässighet
Alla underhålls- och reparationsåtgärder ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att du är ansvarig för eventuella skador.

Renoveringstider
Försök hålla er till att renovera mellan kl. 09-17 på vardagar och mellan kl. 10-17 på lördagar.

Ansökan om lägenhets renovering

 

Här bor jag i Mölnlycke