Nuvarande styrelse

Styrelsen består av:

Jan Peltomäki Ordförande 0707-131977

Mikael Renardsson Vice ordförande 0793-487443

Jonas Janhäll Sekreterare 073-085 09 41

Emelie Andreasson Ledamot 072-322 48 68

Teresa Gani Ledamot 0762-029835

Cecilia Elmquist Valberedning 0793-496177

Lillemor Nordin Revisor 0703-380875

Ingrid Bexhell Hultén HSB Ledamot 0704-017188

Här bor jag i Mölnlycke