Nuvarande styrelse

Sedan års-stämman som hölls den 16/11 2020 har en ny styrelse bildats.

Vi tackar Dervis Lizalo för hans stora engagemang för föreningen under hans år som ordförande och önskar att han får njuta av lite mer fritid nu.

Nu har vi valt in Jan Peltomäki som ny ordförande och ser fram emot ett gott samarbete med honom.

Den nya styrelsen besår av:

Jan Peltomäki Ordförande 0707-131977

Fredrik Bergman Vice ordförande 0708-228783

Jeanette Ekvall Sekreterare 0736-306172

Elvira Mena Ledamot 0720-345210

David Nilsson Ledamot 0722-156048

Jonas Janhäll Ledamot 0730-850941

Cecilia Elmkvist Valberedning 0793-496177

Lillemor Nordin Revisor 0703-380875

Ingrid Bexhell Hultén HSB Ledamot 0704-017188

Här bor jag i Mölnlycke