Nuvarande styrelse

Styrelsen består av:

Tommy Viljestig: Ordförande, ordf@brfgatan.se 0736-730 830

Mats Bergendahl: Vice ordförande, vice.ordf@brfgata.se 0761-398 483

Jonas Janhäll: Sekreterare, sekr@brfgatan.se 0730-850 941

Cecilia Elmquist: Ledamot, ledamot.cecilia@brfgatan.se

Mattias Bengtsson: Ledamot, ledamot.mattias@brfgatan.se

Carita Henriksson: Valberedning, valberedning@brfgatan.se

Ingrid Bexhell Hultén: HSB Ledamot

Här bor jag i Mölnlycke