Parkering

Parkering
Parkering går att hyra emot en avgift. Om detta önskas tar du kontakt med styrelsen, som hjälper dig med ett parkeringstillstånd.

Vid parkering måste ALLTID giltigt P-tillstånd vara placerat väl synligt i framrutan.

Parkeringsövervakning utförs av CONTROLLA.
Vid eventuella frågor ring: 031-23 00 00

Gästparkeringarna  är avgiftsbelagda, med appen EASYPARK.

Här bor jag i Mölnlycke