bli medlem i föreningen

ATT BLI MEDLEM

Vad krävs för att bli medlem i en bostadsrättsförening?

Föreningen skall vid en överlåtelse (köp, byte eller gåva) inte behöva godta vem som helst som ny bostadsrättshavare.

Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten har föreningen enlighet med paragraf 1 i HSB normal stadgar rätt att vägra medlemskap.

Villkor i stadgarna uppfyllda
Först och främst får man titta efter villkor som finns i stadgarna för att man skall bli beviljad medlemskap. I HSB:s normal stadgar framgår det att man för att bli medlem skall vara medlem i HSB
Med det avses att man skall ha betalat medlemsavgift till den regionala HSB-föreningen.

Många föreningar gör en kreditupplysning av varje ny förvärvare. Det blir en bedömning för föreningen i varje enskilt fall av förvärvarens ekonomiska situation genom att titta på vilka inkomster den sökande har, hur stor årsavgiften är osv.

Ett flertal betalningsanmärkningar kopplade till boende kan utgöra skäl att neka medlemskap även om inkomsten i sig är tillräcklig.

En sökande kan också ställa en borgensförbindelse som säkerhet för att avgifterna kommer att betalas.
Viss hänsyn kan också tas till förvärvarens personliga kvalifikationer om förvärvaren till exempel nyligen har stört sina grannar då han bott i andrahand i föreningen så kan föreningen kunna neka medlemskap på den här grunden.

Det är dock svårt att neka medlemskap på den här grunden. En förvärvare kan skäligen inte godtas och därmed nekas medlemskap om bostadsrätten förvärvas i spekulativt syfte.

Finns det andra krav på förvärvaren?
Finns inga krav på att förvärvaren skall vara myndig eller svensk medborgare för att kunna bli bostadsrättshavare. Däremot finns särskilda regler beträffande godkännande av överförmyndaren i kommunen och ibland av en god man då en omyndig person förvärvar en bostadsrättslägenhet.

Vad händer om förvärvaren inte beviljas medlemskap i föreningen?
Förvärvaren har då om medlemskap nekats alltid möjlighet att inom en månad vända sig till hyresnämnden för att få frågan prövad där.

Hyresnämndens beslut kan i sin tur överklagas till Svea hovrätt. Föreningen är skyldig att följa de beslut som Hyresnämnden eller Svea hovrätt fattar i frågan. Det är endast köparen som kan vända sig till hyresnämnden, inte säljaren

Överlåtelseavtal
Säljaren av en bostadsrättslägenhet kan alltså inte koppla av genom att ha fått överlåtelseavtalet påskrivet. Det gäller att man har sålt till en person som också kan beviljas medlemskap av föreningen, annars blir köpet ogiltigt.

Här bor jag i Mölnlycke