Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

För att hyra ut i andra hand måste Du ha styrelsens samtycke och din skriftliga ansökan lämnar Du i föreningens brevlåda på Bäckvägen 20 A. Tänk på att var ute i god tid med din ansökan.
I ansökan ska det framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut.
Styrelsens beslut meddelas dig skriftligen. Vid avslag på ansökan har Du rätt att överklaga styrelsens beslut till Hyresnämnden.

Den som hyr din bostadsrätt i andra hand blir din hyresgäst. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och styrelsen rekommenderar att ni har ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att Du informerar din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen.

Hyr Du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar Du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om Du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring, provboende med partner m.m.

Glöm inte att, minst fyra veckor innan uthyrningen löper ut, inkomna med ny ansökan, om särskilda skäl finns, eller anmäla tillbakaflytt.

Styrelsen har beslutat att föreningen ska ta ut en avgift för andrahandsuthyrning.

Föreningens nya stadgar och ny lagstiftning gör det enklare att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det innebär ett merarbete för styrelsen vilken gör att det numera finns en rätt att ta ut en administrativ avgift för detta.

Styrelsen har 08 Maj 2018 beslutat att ta ut denna avgift för andrahandsuthyrningar från och med 01 Jul 2018. När styrelsen godkänt uthyrningen tas en administrativ avgift ut månadsvis under den period som du hyr ut lägenheten.

Avgiften är på ett helår 10 procent av ett prisbasbelopp, som för närvarande är 46 500 kronor. Det innebär att den administrativa avgiften för att hyra ut en lägenhet i andra hand under 2018 är 387,50 kronor per månad.

I samband med de nya avgifterna införs också nya rutiner för andrahandsuthyrning som innebär att man måste ansöka om tillstånd via en blankett (finns att ladda ner här under). Ansökan lämnas till styrelsen och ska bifogas med en kopia av hyresavtalet med hyresgästen. Därefter ges ett skriftligt svar på ansökan.

Blankett för andrahandsuthyrning: http://brfgatan.se/valkommen-till-brf-gatan/ansokan-om-tillstand-for-uthyrning/

Här bor jag i Mölnlycke