Årsmöte, ändrat datum

Hej alla medlemmar

På grund av förseningar måste årsmötet senareläggas. Vi återkommer med ett datum för årsmötet längre fram.

Med vänliga hälsningar
Mattias Bengtsson
Styrelsen