Ordningsregler

Ordningsregler för att spika, borra etc.

 Reglerna uppdaterades för att det ska finnas möjlighet för de boende i föreningen som arbetar dagtid på vardagar att fixa lite under sin lediga tid. Men självklart med respekt för sina grannar som är hemma. Vår förhoppning är att vi kan vara en bostadsrättsförening där alla trivs och visar respekt för varandra och är medvetna om att mycket av det vi gör hörs även av våra grannar. Det är inte bara spika och borra utan även att slå i dörrar och andra ljudliga aktiviteter som kan vara störande. På samma gång måste vi alla ha förståelse för att man kan behöva utföra arbete i sina lägenheter.
Styrelsen uppmanar grannar som känner att de störs av oljud att i första hand själva vända sig till den som stör och föra en dialog med dem. Är dialogen fruktlös kan styrelsen involveras. Styrelsen kan även blanda sig i om vi får rapporter om konkreta tillfällen där någon medlem har brutit mot reglerna. Men när renoveringsarbete görs inom de tider som vi har i våra ordningsregler kan vi inte se att vi har stöd vare sig i bostadsrättslagen, våra stadgar eller ordningsregler att avbryta renoveringen.
Spikande och borrande i mindre omfattning för husbehov.
1) får förekomma på vardagar kl. 08:00-19:00. Under lördagar och söndagar får mindre arbete utföras 10:00-17:00. Aftnar och andra helgdagar, t.ex. juldagen och andra röda dagar i almanackan får inget störande ljud av spikande, borrande etc. förekomma.
Större renoveringar
2) får endast genomföras vardagar kl. 09:00-17:00. Om man behöver genomföra någon större renovering under helgen kan detta göras i undantagsfall. Man ansvarar då för att informera boende i fastigheten i förväg
3) genom att sätta upp anslag i entrén med kontaktuppgifter till dig som renoverar.

1) För husbehov menas att t.ex. spika upp tavlor, borra upp en hylla, en lampa eller andra mindre arbeten.
2) Med större renoveringar menas t.ex. byte av kök, badrum, lägga nytt golv, byta lister etc. som är av mer omfattande slag.
3) Informationslapp ska sättas upp minst en vecka i förväg.

Styrelse: brfgatan@gmail.com

Styrelse info


OMRÅDESEXPEDITION
Bäckvägen 20 B

Öppet 2:a måndagen i månaden 19.00 – 20.00

HSB
Felanmälan: 010-442 24 24

Felanmälan via webben: https:www.hsb.se/goteborg/felanmalan/
HSB är också behjälpliga med andra tjänster mot betalning från medlemmen själv.

SECURITAS
Vid akuta händelser ring 010-470 55 98

OBS!
Allergier
Undvik parfymerad tvättmedel och sköljmedel i våran gemensamma tvättstuga då dessa kan skapa allergier.

Här bor jag i Mölnlycke