Trivselregler

Blir en god granne DU med

Ordningsregler för att spika, borra etc.

 Reglerna uppdaterades för att det ska finnas möjlighet för de boende i föreningen som arbetar dagtid på vardagar att fixa lite under sin lediga tid. Men självklart med respekt för sina grannar som är hemma. Vår förhoppning är att vi kan vara en bostadsrättsförening där alla trivs och visar respekt för varandra och är medvetna om att mycket av det vi gör hörs även av våra grannar. Det är inte bara spika och borra utan även att slå i dörrar och andra ljudliga aktiviteter som kan vara störande. På samma gång måste vi alla ha förståelse för att man kan behöva utföra arbete i sina lägenheter.
Styrelsen uppmanar grannar som känner att de störs av oljud att i första hand själva vända sig till den som stör och föra en dialog med dem. Är dialogen fruktlös kan styrelsen involveras. Styrelsen kan även blanda sig i om vi får rapporter om konkreta tillfällen där någon medlem har brutit mot reglerna. Men när renoveringsarbete görs inom de tider som vi har i våra ordningsregler kan vi inte se att vi har stöd vare sig i bostadsrättslagen, våra stadgar eller ordningsregler att avbryta renoveringen.
Spikande och borrande i mindre omfattning för husbehov.
1) får förekomma på vardagar kl. 08:00-19:00. Under lördagar och söndagar får mindre arbete utföras 10:00-17:00. Aftnar och andra helgdagar, t.ex. juldagen och andra röda dagar i almanackan får inget störande ljud av spikande, borrande etc. förekomma.
Större renoveringar
2) får endast genomföras vardagar kl. 09:00-17:00. Om man behöver genomföra någon större renovering under helgen kan detta göras i undantagsfall. Man ansvarar då för att informera boende i fastigheten i förväg
3) genom att sätta upp anslag i entrén med kontaktuppgifter till dig som renoverar.

1) För husbehov menas att t.ex. spika upp tavlor, borra upp en hylla, en lampa eller andra mindre arbeten.
2) Med större renoveringar menas t.ex. byte av kök, badrum, lägga nytt golv, byta lister etc. som är av mer omfattande slag.
3) Informationslapp ska sättas upp minst en vecka i förväg.

Styrelsen: brfgatan@gmail.com

Trivselregler

Trivselregler

Styrelsens ansvar
Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen.
Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både
i och utanför föreningens hus.
Medlemmarnas ansvar och skyldigheter
Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara
sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet,
gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.
Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster.
Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.
Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor.
För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste
alla visa respekt och hänsyn för varandra.
Störningar
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar
med ljud, otrevligt bemötande eller hot.
Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta
mellan kl. 22.00 – 07.00.
Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa.
Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.
Vänta inte att någon klaga just på din (tvättmaskin, hög musik, högt talande eller din HUND)
Spikande och borrande i mindre omfattning för husbehov.
1) får förekomma på vardagar kl. 08:00-19:00. Under lördagar och söndagar får mindre arbete utföras 10:00-17:00. Aftnar och andra helgdagar, t.ex. juldagen och andra röda dagar i almanackan får inget störande ljud av spikande, borrande etc. förekomma.
Motorfordon
Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som det är möjligt.
Grundregeln är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området men
vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim.) köra in
i området för i och urlastning vid mycket tunga transporter.
För handikappade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler.
– Parkering av motorfordon i området är inte tillåten.
– Det är inte tillåtet att köra moped i området.
Husdjur
Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar.
De får inte rastas i området. Plocka upp djurens spillning.
Hundar får inte vistas lösa i området.
Husdjur får inte utgöra sanitär olägenhet.
Bollspel
Vill man spela boll skall detta helst göras på avsedd yta(fotbollsplan).
I övrigt gäller att bollspel inte får förekomma så att det är störande för boende.
Balkong och fönster
Grillning med kol- eller gasolgrill på balkong är inte tillåten.
Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.
Paraboler
Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller
balkongräcke.
Entréer, trapphus och gemensamma utrymmen
Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer,
i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och
även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.
Rökförbud
Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen.
Utanför vissa trapphusentréer har vi friskluftsintag.
Undvik därför rökning direkt utanför entréer.
Tvättstugan
Golvytor och maskiner skall lämnas väl rengjorda. Rengör tvättmedelsfack och
filter till torktumlare.
Garageplats
Garageplats får endast användas för parkering av fordon som anges i hyresavtalet.
Parkeringsplats
Parkeringsplats ska vårdas av hyrestagaren.
Parkeringstillstånd för hyrda parkeringar krävs.
Parkeringstillstånd finns hos styrelsen på expedition (Bäckvägen 20B).

Expedition

Expedition har öppet måndagar udda veckor kl.19.00 – 20.00

Här bor jag i Mölnlycke