Ingen styrelse ?

Vad händer om ingen orkar/vill/hinner engagera sig i styrelsearbete?

En bostadsrättsförening måste ha en styrelse bestående av minst tre styrelseledamöter. Behörig styrelse ska alltid anmälas till bolagsverket.

Om bostadsrättsföreningen saknar behörig styrelse kan bolagsverket, på eget initiativ eller genom ansökan av till exempel styrelsen eller en medlem, fatta beslut om att bostadsrättföreningen ska gå i likvidation. Bostadsrättsföreningen kan i ett sådant fall även besluta om att gå i frivillig likvidation. Om bostadsrättföreningen går i likvidation säljs fastigheten och andra tillgångar så att samtliga skulder kan betalas till kreditgivare med flera. Eventuellt överskott fördelas sedan mellan bostadsrätthavarna i förhållande till de ursprungliga insatserna. I och med att fastigheten säljs upphör bostadsrätterna. I stället blir alla medlemmar hyresgäster till den som köpt fastigheten. Ingen blir däremot tvungen att flytta.

Det var juridisk svar på frågan.

 

Vill du läsa mer om vad som i ett värsta scenario kan hända klickar du på länken nedan….

http://brfgatan.se/wp-content/uploads/2018/09/I-värsta-fall.pdf

 

Här bor jag i Mölnlycke