Juristen svarar

 

 

Störande grannar.
Vad är en störning?
Åtgärder vid störningar
Viss grad av störning samt bevisning
Visa hänsyn
Möjlighet att ta ut avgift för andrahandsupplåtelse
När får avgift tas ut?
Vilken avgift kan tas ut?
Hur ska avgiften tas ut?
Vad händer om bostadsrättshavaren inte betalar?
Hur får det se ut i trapphuset egentligen?
Vems ansvar är trapphuset?
Trapphuset – en viktig utrymningsväg

Hjälp från kronofogdemyndigheten

 

Jurist svar

 

 

Här bor jag i Mölnlycke