HSB-Brf-Gatan 1 ENTRÉ

Styrelsen Brf Gatan


Ordförande            Dervis Lizalo                             0706-20 58 07
Sekreterare           Jeanette Ekvall                         0736-30 61 72
Vice ordför.            Fredrik Bergman                     0708-22 87 83
Ledamot                  Elvira Mena                                0720-34 52 10
Suppleant               David Nilsson                            0722-15 60 48 
HSB-represe.       Ingrid Bexell-Hultén              0704-01 71 88
Revisor                     Lillemor Nordin                        0703-38 08 75

OMRÅDESEXPEDITION
Bäckvägen 20 B
Öppet måndagar ojämna veckor 19.00 – 20.00

Hemsida: https://brfgatan.se/
HSB
Felanmälan: 010-442 24 24
Felanmälan via webben: https:www.hsb.se/goteborg/felanmalan/

HSB är också behjälpliga med andra tjänster mot betalning från medlemmen själv.

SECURITAS
Ring först någon från styrelsen det gynnar både dig och föreningen.

Vid akuta händelser (brinner eller rinner) tveka inte att ring            010-470 55 98

 

Här bor jag i Mölnlycke